Göteborgs Yoga Centrum


Yogaworkshops

Workshops med internationella seniorlärare

Anmäl dig här

Vi erbjuder kontinuerligt workshops med internationellt framstående Iyengaryogalärare. Dessa kurser är fördjupning och inspiration för dig som redan håller på med Iyengaryoga. Du bör kunna stå i Salamba Sarvangasana (axelstående) i fem min. Ibland är det bra att öva sig på ställningar som går lite längre än där man är för att utmana sig själv extra och därmed utvecklas i sin yogapraktik. På en workshop får man nya insikter och en skjuts till att gå längre med sin yoga.

För närvarande är vi löpande i kontakt med våra gästlärare och lägger regelbundet mera praktiskt information in om deras kurser på Göteborgs Yoga Centrum.

Anmäl dig till en workshop

Workshop med Gitte Bechsgaard och Sheila Haswell 9 - 11 januari 2015.

Denna unika workshop kombinerar föreläsningar, studier och recitation av Yoga Sutra med yogaundervisning av en av Englands mest erfarna seniorlärare i Iyengaryoga. Tillsammans med Gitte reciterar vi och studerar Yoga Sutra. Sheila undervisar oss i yoga och lyfter fram guldkornen från Yoga Sutra, som kan inspirera oss i vår praktik.
Gitte Bechsgaard har en unik kunskap, tack vara gedigna studier av de traditionella yogatexterna förenat med många års erfarenhet av Iyengaryoga. Hon är författare till
The Gift of Consciousness: Patanjali's Yoga Sutras
Gitte har gåvan att kunna förmedla hur vi kan förstå och använda de gamla yogatexterna till att ge djup och mening i våra vardagsliv. Gitte är från Danmark och bor numera i Toronto, Canada.
Besök Gitte Bechgaards hemsida
Sheila Haswell har undervisat i Iyengaryoga i mer än 30 år. Hon är seniorlärare med ett överflöd av kunskap som hon gärna delar med sig av. Sheila har blivit undervisad av B.K.S. Iyengar vid otaliga tillfällen. I sin undervisningsstil visar Sheila stor inlevelseförmåga och har ett uppmuntrande förhållningssätt. Hon har varit delägare i Sarva Iyengar Yoga Institute utanför London i 12 år och aktiv i den brittiska Iyengaryogaföreningen IYAUK. Sarva Iyengar Yoga Institute
Tider: Fredag 17.00 - 21.00, lördag 9.00 - 18.00 (inklusive paus för lunch), söndag 9.00 - 16.00 (inklusive paus för lunch).
För vem: Kursen är för alla som önskar fördjupa sin yogaträning med kunskaper om yogafilosofi. Du är välkommen på kursen oavsett vilken yogatradition som du praktiserar efter. Även du som känner dig som nybörjare är välkommen.
Avgift: 2.250 kr (inklusive två undervisare och 18 undervisningstimmar)
Kursen är på engelska.
Download information about the workshop in English. (PDF)


Workshop med Jayne Orton 20 - 22 mars 2015

Denna workshop är enbart för certifierade Iyengar yogalärare.
Workshopen är på engelska.
Jayne Ortons hemsida


Yoga anpassad för personer med MS och andra neurologiska sjukdomar med Garth McLean 12 - 14 juni, 2015

Efter en mycket uppskattad workshop i maj 2014 har vi ny bokad en ny kurs med Garth. Mera information kommer längre fram.
Besök Garths hemsidaTillbaka | Top


 
Göteborgs Yoga Centrum AB. Adress: Smedjegatan 5, 411 13 Göteborg, Sverige.
Organisationsnummer: 556667-5400.
Tel. 031-13 22 52, Fax. 031-13 25 44. E-post: [email protected]