Göteborgs Yoga Centrum


Yogaworkshops

Workshops med internationella seniorlärare

Anmäl dig här

Vi erbjuder kontinuerligt workshops med internationellt framstående Iyengaryogalärare. Dessa kurser är fördjupning och inspiration för dig som redan håller på med Iyengaryoga. Du bör kunna stå i Salamba Sarvangasana (axelstående) i fem min. Ibland är det bra att öva sig på ställningar som går lite längre än där man är för att utmana sig själv extra och därmed utvecklas i sin yogapraktik. På en workshop får man nya insikter och en skjuts till att gå längre med sin yoga.

För närvarande är vi löpande i kontakt med våra gästlärare och lägger regelbundet mera praktiskt information in om deras kurser på Göteborgs Yoga Centrum.

Workshop med Inga Grevtzov 1 - 2 november

Inga är uppskattad för sin friskhet och entusiasm i undervisningen och sin varma personlighet. Detta kombinerat med humor, en mycket gedigen kunskap och en stor förmåga att kunna förklara hur man skall jobba i ställningarna, gör Inga till en utomordentligt bra lärare. Under fyra år valde Inga att bo i Paris för att kunna följa och lära sig från Faeq och Corine Biria. Numera bor hon i Tel Aviv där hon kombinerar sina yogastudier och yogaundervisning med intensiva studier i Ayurveda hos en indisk mästare. Med sin kompromislöshet när det gäller yoga, är Inga en förebild för alla yogautövare, som vill ha mera konsekvens i sitt yogautövande.
För vem: Lördagen passar även för dig som enbart har praktiserat Iyengar yoga ett år. Söndagen är för deltagare som har praktiserat regelbundet i minst två år.
Undervisning: Lördag kl. 09.00 - 17.00 och söndag kl. 09.00 - 15.00. Det blir en paus mitt på dagen, där vi serverar enkel fika.
Avgift: 1.850 kr (båda dagarna), 1.000 kr (enbart lördag)
Extra undervisning för certifierade Iyengar yogalärare Fredag 31 oktober kl. 17.00 – 20.00. Konsten av observera och korrigera med inriktning på ställningar från Intermediate Junior. Avgift: 2.400 kr för hela helgen.
Workshoppen är på engelska.
Ladda ned information om workshoppen - with summary in English. (PDF format)
Följ Inga på FacebookWorkshop med Gitte Bechsgaard och Sheila Haswell 9 - 11 januari 2015.

Denna unika workshop kombinerar föreläsningar, studier och recitation av Yoga Sutra med yogaundervisning av en av Englands mest erfarna seniorlärare i Iyengaryoga.
Gitte Bechsgaard har en unik kunskap, tack vara gedigna studier av de traditionella yogatexterna förenad med många års erfarenhet av Iyengaryoga. Hon är författare till
The Gift of Consciousness: Patanjali's Yoga Sutras
Gitte kan förmedla på ett mycket brukbart sätt hur vi kan förstå och använda de gamla yogatexter till att ge djup och mening i våra vardagsliv. Gitte är från Danmark och bor numera i Toronto, Canada.
Besök Gitte Bechgaards hemsida
Sheila Haswell har undervisat i Iyengaryoga i mer än 30 år. Hon är seniorlärare med ett överflöd av kunskap som hon gärna delar med sig av. Sheila har blivit undervisat av B.K.S. Iyengar vid otaliga tillfällen. I sin undervisningsstil visar Sheila stor inlevelseförmåga och har ett uppmuntrande förhållningssätt. Hon har varit delägare i Sarva Iyengar Yoga Institute utanför London i 12 år och aktiv i den brittiska Iyengaryogaföreningen IYAUK. Sarva Iyengar Yoga Institute
Tider: Workshopen börjar fredag kväll och avslutas söndag mitt på eftermiddagen. Exakta tider kommer lite längre fram.
För vem: Kursen är för alla som önskar fördjupa sin yogaträning med kunskaper om yogafilosofi. Också du som praktiserar yoga efter en annan tradition är välkommen på workshopen.
Kursen är på engelska.
Ladda ned information om workshoppen - på engelska. (PDF format)Workshop med Jayne Orton 20 - 22 mars 2015

Denna workshop är enbart för certifierade Iyengar yogalärare.
Workshopen är på engelska.
Jayne Ortons hemsidaTillbaka | Top


 
Göteborgs Yoga Centrum. Adress: Smedjegatan 5, 411 13 Göteborg, Sverige.
Tel. 031-13 22 52, Fax. 031-13 25 44. E-post: [email protected]