Göteborgs Yoga Centrum
"We are what we do. The excellence then, is not an act, but a habit."
B.K.S. IyengarYogalärarutbildninger och yogalärarfortbildning


Ettårig fördjupningskurs: i Iyengar yoga med träffar 7 lördagar eller söndagar under ett år. Här lägger vi tonvikten vid att du kommer in i din egen yogaträning. Dessutom vill vi på varje träff komma in på yogans filosofi. Detta första år passar även dig som först och främst önskar fördjupa din egen yogapraktik och förståelse. Ettårskursen är obligatorisk om du vill gå centrets yogalärarutbildning. Se Ettårskurs i Yoga enligt B.K.S. Iyengartraditionen.
Nästa Ettårskurs börjar januari 2020. Sista sammankomst nov/dec 2020¥.
Yogalärarutbildning 2018 - 2021: med träffar lördag - söndag, härav två långhelger på internat i Sverige. Kursen uppfyller kraven som är specificerade av Iyengar Yogaföreningen i Sverige (IYFSE) om vad som krävs för att förbereda en person till att gå upp i examen för att bli certifierad Iyengar yogalärare på introduktionsnivå. Räkna med att du under utbildningen i genomsnitt behöver använda 2 timmer fem dagar i veckan för yogaträning och studier.


Att förbereda sig inför att gå yogalärarutbildning: Det internationella kravet är att du bör ha praktiserad Iyengaryoga i minst tre år för en certificerad Iyengar yogalärare, innan du kan börja lärarutbildningen. Ettårskursen kan räknas som ett av åren. För att utvecklas inom yoga behövs en växelverkan mellan din personliga yogapraktik och att du blir undervisad. För dig som bor i Göteborg med omnejd rekommenderar vi att gå regelbundet på yogacentrums yogakurser eller hos en annan certifierad Iyengar yogalärare. För dig som bor utanför Göteborg utan tillgång till en certifierad Iyengar yogalärare rekommenderar vi att delta på centrets helg- och intensivkurser.

Yogalärarutbildningen följer den internationelle standarden och de internationelle reglerna för Iyengar yogalärarutbildning.

Detaljerad beskrivning av yogalärarutbildningen. (PDF). Aktuell beskrivning av utbildningen 2018 - 2021 är under utarbetning.


Anmälningsblanketten (PDF) skall laddas ned, skrivas ut, fyllas i och skickas till Leela G. Hansen. eller i brev till Göteborgs Yoga Centrum. Välkommen med din anmälan!

Om det är något som du undrar över, tveka inte, ta kontakt med Leela G. Hansen.


Top


 
Göteborgs Yoga Centrum AB, Norra Liden 7, 411 18 Göteborg, Sverige.
Organisationsnummer: 556667-5400.
Tel. 031 - 13 22 52, 0763 - 400 985. E-post: [email protected]